Logo

Skontaktuj się z Nami

Zadzwoń
+48 605 112 634

ul. Zachodnia 40/6,
05-092 Łomianki

}

Godziny otwarcia 12:00 – 20:00

W sobotę nie pracujemy

„Przestrzeń relacji”- grupa terapeutyczna dla dorosłych.

Uczestnictwo w spotkaniach grupy terapeutycznej poprawia relacje interpersonalne, uczy stawiania sobie realnych celów, wzmacnia nastawienie na rozwój osobisty i jest najlepszą drogą do dobrego życia, bez uciekania do uzależnień od różnych substancji lub szkodliwych zachowań.

W trakcie terapii grupowej uczestnicy odkrywają też różne nieświadome problemy, czyli takie, których nie potrafią nazwać i zlokalizować, a które objawiają się w zachowaniach w formie powtarzalnych wzorców i odtwarzają niejako automatycznie w różnych sytuacjach życiowych.

Celem pracy w grupie terapeutycznej będzie minimalizowanie skutków problemów oraz reintegracja osób uczestniczących, a także inne korzyści, w tym interpersonalne. Poprzez ujawnienie własnych trudności, które mimo indywidualnych różnic mają często uniwersalny charakter, uczestnicy wyciągają się nawzajem z poczucia odosobnienia, izolacji i odmienności. Udzielając sobie nawzajem informacji na temat uczuć, jakie wywołują nie tylko historie z ich życia, ale również zachowania w grupie, dają sobie szansę na wzmocnienie postaw i zachowań, co w konsekwencji pomaga zaspokajać ich potrzeby oraz skorygować to, co zaspokajanie potrzeb utrudnia, bo np. jest niezrozumiałe lub niepotrzebnie rani innych.

Nasze działania są współfinansowane ze środków Gminy Łomianki, udział w spotkaniach jest bezpłatny dla uczestników, obowiązuje jednorazowa opłata wstępna 350 zł, w ramach której odbywa się konsultacja wstępna, obsługa kawowa oraz materiały.

Spotkania odbywają się w piątki w godzinach 18:00-21:00.