Logo

Skontaktuj się z Nami

Zadzwoń
+48 605 112 634

ul. Zachodnia 40/6,
05-092 Łomianki

}

Godziny otwarcia 12:00 – 20:00

W sobotę nie pracujemy

Uczestnicy

Forma spotkania

1. Spotkanie diagnostyczne (60 – 90 minut) służy nawiązaniu relacji z badanym dzieckiem, przeprowadzeniu wywiadu z rodzicem/opiekunem i wykonaniu zadań testowych.

2. Wyniki badania są opracowywane przez diagnostę, który na ich podstawie przygotowuje pisemną informację.

3. Podczas spotkania podsumowującego (45 – 60 minut) omawiany jest wynik diagnozy oraz plan wsparcia i stymulacji obniżonych funkcji dziecka.

Bardzo przydatne dla diagnozy jest udostępnienie informacji o funkcjonowaniu dziecka
w środowisku szkolnym (np. oceny opisowe z edukacji wczesnoszkolnej, informacja nauczycieli o funkcjonowaniu ucznia i zachowaniu w różnych sytuacjach szkolnych itp.)