Logo

Skontaktuj się z Nami

Zadzwoń
+48 605 112 634

ul. Zachodnia 40/6,
05-092 Łomianki

}

Godziny otwarcia 12:00 – 20:00

W sobotę nie pracujemy

Bożena Murmuchamiatow

O mnie

Psycholog, psychotraumatolog, trener umiejętności poznawczych, trener umiejętności społecznych, członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. 

Absolwentka Uniwersytetu SWPS w Warszawie, studiów podyplomowych na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, studiów kwalifikacyjnych – Psychotraumatology

Master of science (MSc.) Ukończyła studia podyplomowe na Wydziale Nauk Społecznych o specjalności pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz pedagogika ogólna.

Uczestnik wielu szkoleń i warsztatów, między innymi: szkolenie certyfikacyjne w Centrum Terapii Dialog „Pacjent po tragicznym wydarzeniu – praca z traumą”, warsztaty rozwoju osobistego w Instytucie Treningu i Edukacji Psychologicznej w Krakowie, warsztaty rozwojowe „Zasoby, drama, zmiana”, szkolenie certyfikacyjne „Trening Umiejętności Społecznych (TUS), szkolenie „Metody niedyrektywne w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu”, uczestniczka Grupy Otwarcia, uczestniczka cyklicznych spotkań grupy Balinta.

Odbyła szkolenia i posiada praktykę z wczesnej intensywnej terapii dzieci z autyzmem w Centrum Wczesnej Interwencji „Krok po Kroku” oraz w Ośrodku Integracji Społecznej Stowarzyszenia Terapeutów. 

Prowadzi konsultacje indywidualne dla osób znajdujących się w kryzysie psychicznym, udziela wsparcia osobom po zdarzeniach traumatycznych, udziela wsparcia psychologicznego rodzicom oraz opiekunom prawnym dzieci i młodzieży.

Prowadzi treningi, warsztaty z zakresu: redukcji lęku i stresu, radzenia sobie z emocjami, umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży, rozwoju osobistego.  

W pracy ceni sobie relację opartą na zrozumieniu i akceptacji, szacunku i zaufaniu. Każdy człowiek, czy to dziecko, czy dorosły, jest INNY i dlatego ważne jest indywidualne podejście do jego problemu.

W naszym Centrum prowadzi sesje terapeutyczne, warsztaty dla młodzieży  “Jestem sobą …”, oraz Trening umiejętności społecznych TUS

Poznaj naszych pozostałych specjalistów