Logo

Skontaktuj się z Nami

Zadzwoń
+48 605 112 634

ul. Zachodnia 40/6,
05-092 Łomianki

}

Godziny otwarcia 12:00 – 20:00

W sobotę nie pracujemy

Grażyna Redlisiak

O mnie

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, magister pedagogiki specjalnej (specjalność: pedagogika terapeutyczno-lecznicza, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacją), wychowawca, trenerka TUS, specjalistka w zakresie dostosowań dla dzieci ze SPE. Współautorka książek „Jak wspierać dziecko w nauce – Niezbędnik Aktywnego Rodzica” oraz „Metody wspierania rozwoju ucznia – Niezbędnik Dyrektora”. Autorka licznych artykułów w czasopismach oraz wypowiedzi w programach telewizyjnych i radiowych.Od 1998 roku kieruje Ośrodkiem Rozwoju, Terapii i Szkoleń AMIKUR.
Zajmuje się terapią dzieci, młodzieży i dorosłych, szkoleniami i warsztatami dla nauczycieli, rodziców oraz specjalistów pracujących z dziećmi. Organizuje specjalistyczne wyjazdy rehabilitacyjno – terapeutyczne dla dzieci, młodzieży i rodzin. Praktykuje psychoterapię systemową indywidualną i rodzinną, prowadzi specjalistyczne zajęcia rozwojowe i terapeutyczne indywidualnie i grupowo metodami pedagogiki zabawy, pracy z kolorem, rysunkiem i tańcem.
W Centrum Terapii SENS prowadzi diagnozę psychopedagogiczną i warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców dzieci ze szczególnymi potrzebami rozwojowymi “Rozwijaj skrzydła” (ADHD, zespołem Aspergera, autyzmem i zachowaniami opozycyjno- buntowniczymi)

Poznaj naszych pozostałych specjalistów