Logo

Skontaktuj się z Nami

Zadzwoń
+48 605 112 634

ul. Zachodnia 40/6,
05-092 Łomianki

}

Godziny otwarcia 12:00 – 20:00

W sobotę nie pracujemy

Piotr Szczęśniak

O mnie

Psycholog, nauczyciel w Niepublicznej Szkole Podstawowej „Moja Szkoła” w Łomiankach, pracuje z dziećmi ze specyficznymi problemami w uczeniu się (w tym z dyskalkulią), dziećmi ze spektrum autyzmu oraz wybitnie uzdolnionymi matematycznie. W trakcie zajęć skutecznie motywuje swoich podopiecznych do osiągania wyższego poziomu wiedzy i umiejętności oraz pomaga w realizacji założonych celów edukacyjnych. Jednym z fundamentalnych założeń w jego pracy jest zbudowanie szczerej, otwartej relacji, opartej na wzajemnym zaufaniu i współpracy.
Regularnie dokształca się w obszarze metodyki nauczania matematyki, której jest pasjonatem, koncentracji uwagi i pamięci. Uczestniczy w szkoleniach, warsztatach, oraz konferencjach naukowych.
Prywatnie tata córeczki, która- jak sam mówi- jest jego “oczkiem w głowie”. Wolny czas spędza z najbliższymi, lubi czytać książki psychologiczne i metodyczne.

W Centrum Terapii SENS prowadzi zajęcia w zakresie pokonywania trudności w uczeniu się matematyki (w tym terapią dyskalkulii), doskonalenia kompetencji matematycznych (dla dzieci uzdolnionych w zakresie przedmiotów ścisłych) oraz koncentracji uwagi.

Poznaj naszych pozostałych specjalistów