Logo

Skontaktuj się z Nami

Zadzwoń
+48 605 112 634

ul. Zachodnia 40/6,
05-092 Łomianki

}

Godziny otwarcia 12:00 – 20:00

W sobotę nie pracujemy

Paulina Rozwadowska

O mnie

Absolwentka pedagogiki specjalnej z terapią pedagogiczną oraz edukacją wczesnoszkolną Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończyła kurs Treningu Umiejętności Społecznych, terapię ręki I i II stopnia oraz choreoterapię (terapia tańcem). Praktykę zdobywała w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Obecnie jest nauczycielką klas młodszych w Niepublicznej Szkole Podstawowej „Moja Szkoła” w Łomiankach i liderką Oceniania Kształtującego.

Specjalizuje się w pracy z dziećmi ze specyficznymi problemami w nauce (dysgrafia, dyskalkulia, dysortografia) oraz trudnościami w rozpoznawaniu emocji. Prowadzi zajęcia korekcyjno-kompensacyjne oraz ćwiczenia metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne 1 na 1. W swojej pracy skupia się na indywidualnym podejściu do każdego ucznia.

W Centrum Terapii SENS prowadzi diagnozę i terapię dostosowaną do potrzeb dziecka oraz zajęcia z choreoterapii.

Poznaj naszych pozostałych specjalistów